Sidan under  renovering och därför svårläst. Vi beklagar och återkommer med en bättre layout.

 

L-Nytt 4 s1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 års pristagare.

2019 års pristagare.

Den 9 november kl 13-16

”Upptäck Prisade hus på Limhamn”

Utställning på Soldattorpet lördagar och söndagar
i samarbete med Limhamns Miljöförening.
Museet är öppet kl 13-16 lördag och söndag

———————————————————

Den 27 nov. Kl 14. Obs tiden!

Susanne Iversson

Susanne Iwarsson

Föredrag på Limhamns Församlingshus kl 14. OBS Tiden! Susanne Ivarsson talar om vår syn på åldrandet.

 

 

—————————————————

Den 1 december

Jul på Torpet

med utdelning av årets Limhamniana till medlemmarna.
kl 13 June Palmqvist, en av författarna i Limhamniana, berättar om sin artikel.

Kerstin Bjurnemark, från Limhamns Museiförening, bjuder på hembakade kakor.