Presentförslag

de_hande_pa_limhamn

Limhamns Museiförening förfogar över en förnämlig samling fotografier, vykort, tidningsklipp mm som berör Limhamn och har tillhört ingenjören Edward Rosengren, som levde 1887-1957.En del av bilderna finns i bokform. Bilderna är en spännande tidsdokumentation från första halvan av 1900-talet och visar ett Limhamn i stor förändring under en tid när Limhamn utvecklades både industriellt och geografiskt.Boken kostar 180 kronor och kan köpas på Soldattorpet eller beställas via info@limhamnsmuseum.se