Jul på Torget

Husar med häst 2014I år gör vi som förra året. Vi flyttar från Jul på Torpet till Jul på Torget. Där samlas hela företagar- och föreningsLimhamn i gemensamt julfirande med musik, konsthantverk, mat och mycket annat.

Du som är medlem i Museiföreningen är välkommen att hämta ut er årsbok för 2015.

Du hittar oss i samma bod som Lions.

Tryck på raden nedan ”JulaffischA3 2015″ så kan du läsa hela programmet på Torget.

JulaffischA3_2015