Efterlysning

Vill du va med?

Museiföreningen förlorar sin kassör, Sannie Jensen, till årsmötet.

Nu gäller alltså att hitta en ny kassör. Vi söker med ljus och lykta och nu
har strålkastaren landat på våra medlemmar.

Finns det bland våra drygt 600 medlemmar någon, som kan tänka sig att ta över kassörssysslan?

Vi använder oss av Vismas bokföringsprogram.

Är du intresserad, så kan du få fler upplysningar av Sannie.

Via mail: Sannie.jensen48@gmail.com

Eller ring på 0760 221270

                                                                                                                                                                                             Helene Johansson 040 16 25 15

                                                                                                                                                                                             Karin Kihlgren 070 6771951

                                                                                                                                                                                             Christer Westesson 070 877663                  

                                                                                                                                                                                             /Valberedningen