Försäljning av bildkopior

Sethahuset

Det s.k. Sethahuset vid hörnet Idrottsgatan-Bockgatan. Maria Hansson o Agnes Hansson, bildinlämnarens mormor respektive moster, står utanför. I källarlokalen till höger ligger en ”Korv- och hästköttaffär

Vi säljer också kopior på bilder från arkivet för att tillmötesgå önskemål. Det kan t ex vara någon som köpt hus på Limhamn och sett att vi har bild på hur det en gång sett ut eller som känner igen personer på någon arkivbild.  

Givarens samtycke

Detta sker med iakttagande av upphovsrättsliga regler.

Om någon skänker en bild till föreningen så kopieras bilden för försäljning först med givarens godkännande och samtycke! Bilderna får inte manipuleras eller säljas vidare.

 

Vill du köpa en bild från Bildarkivet?

Hör av dig på telefon 040 15 78 09. Om det är automatisk telefonsvarare, uppge namn och tel nr så ringer vi tillbaka. Eller ring 0704-12 34 82. Eller skicka ett mail till info@limhamnsmuseum.se Bilderna kostar 100 kr för digitala bilder. Om de ska användas för privat bruk.

Sätt in pengarna på Bankgiro: 5448-9851 så skickar vi bilderna. Bildnumret ser du längst upp till vänster. Eller swish till 123 137 40 65. Skriv ditt namn som avsändare och vad inbetalningen gäller!