Försäljning av bildkopior

 

Vi har fram till nu sålt kopior på bilder från vårt arkiv för att tillmötesgå önskemål.

Vårt arkiv växer för varje år. Men försäljningen har med tiden blivit  alltmer svårhanterlig för vår ideella förening. Därför har vi beslutat att avstå från försäljningen.

OBSERVERA att det fortfarande är möjligt att gå in på arkivet för att ta del av samlingen.