Försäljning av bildkopior

 

Vi har fram till nu sålt kopior på bilder från vårt arkiv för att tillmötesgå önskemål.

Vårt arkiv växer för varje år. Det är vi naturligtvis både glada och stolta över. Men försäljningen har med tiden blivit  alltmer svårhanterligt för vår ideella förening.

Vi för för tillfället en diskussion om vi ska sälja bilder eller ej på grund av oklarhet om vilka bilder vi har rätt att sälja. Och även av respekt för bilden när det kommer till vad den är ämnad att användas till.

Därför har vi beslutat att vi avstår från försäljningen tills vi fått en lösning på dessa frågor.

OBSERVERA att det fortfarande är möjligt att gå in på arkivet för att ta del av samlingen.