Limhamn från förr och nu

Bilden visar konstverket som uppförts på utsidan av Ön i Limhamn vid dess sydvästra hörn. Den togs på kvällen den 7 mars 2005. Konstverket är uppfört ovanpå ett av de fort som uppfördes på Öns utsida under 1940-talet. Platsen är en finstämd utkiksplats för vandrare på Öns gångvägar.

Foto: Billy Fransson