Museet håller stängt

Efter den uppskattade utställningen av vävteknik i gammal och ny skrud håller Limhamns
Museum stängt några månader framöver.
Museiföreningen har mottagit många gåvor från engagerade medlemmar – kartor, tavlor,
bilder, dokument från släktforskning och många föremål som knyter an till Limhamns
historia. Dessa samlingar behöver en noggrann genomgång och så småningom ska de bli
grunden för nya utställningar för allmänheten.