|

100 år design på en timme

–        När jag var på väg hit var jag nervös för att ingen skulle komma, erkände kvällens föredragshållare, Jenny von Platen.

Men det var helt fel. Salen i Limhamns Församlingshus fylldes. Flytten dit har visat sig vara ett riktigt lyft för våra föredragsaftnar. Trevlig sal, lagom stor, centralt belägen vid Limhamns Torg, lättåtkomlig och med större trivsamhet. Succén får väl tillskrivas två faktorer; dels för att vi var tvungna att flytta ifrån Bergaskolan under en period och någon kom på idén att fråga på Församlingshuset, dels för att gruppen som svarar för föreläsningarna lyckats engagera intressanta föreläsare. Jenny von Platen är en. Och i onsdags berättade hon om svensk design under 1900-talet.

Lars-Göran Lundgren tackade Jenny von Platen för en fängslande förläsning.
Lars-Göran Lundgren tackade Jenny von Platen för en fängslande förläsning.

1900-talet var en stolt period inom svensk formgivarhistoria, inom möbeldesign, vävnad, keramik, glas och arkitektur, för att nämna några. Genombrottet var Parisutställningen 1925 där Sverige fick näst flest medaljer av alla deltagande länder.

En lång, lång rad av namn på formgivare nämnde Jenny, okända, välkända, eller mindre kända, det var väl styrt av åhörarnas intresse och bildning. De flesta av åhörarna hör ju till den generationen som nickade igenkännande när bilderna passerade.

Det måste ha varit oerhört svårt att välja ut vilka namn som skulle tas upp från den flod av skickliga svenska formgivare som verkade under detta århundrade. Många nämndes och likafullt satt det säkert de i publiken som saknade något namn på egen favorit.