Hitta hem i Bildarkivet

Limhamns Museiförening har nu mer än 7000 bilder i sitt bildarkiv. Det är samlingar från professionella och amatörfotografer från förra sekelskiftet fram till nutid. Både porträtt, byggnader och miljöer.

Vill du förflytta dig tillbaka i tiden? Gå in på

www.limhamnsmuseum.se/bildarkiv

 

Bildtext till bilden på Första sidan:

Stormen beskuren

Bilden visar skador på Malmö Limhamns järnväg efter orkanen natten mellan den 25 och 26 december 1902.

Natten till annandag jul 1902 rasade en svår storm i Sydsverige. Från hela västkusten rapporterades om svår förödelse, förlisningar och dödsolyckor. I Öresund steg vattennivån nära 2 m över medelvattenståndet.

Vattnet gick ända upp till husen på torgets västra sida. Järnvägen mellan Limhamn och Malmö, som låg på en bank i havet, blev helt förstörd. Banken spolades bort och spåren ställde sig på kant som ett jättestaket. Vågbrytaren utanför hamnen förstördes och flera fartyg slogs sönder. Vattnet trängde in i husen närmast stranden, ofta med sådan fart att de boende måste fly för att inte drunkna.

Hamnen och cementfabriksområdet hade byggts upp av skrotsten från Kalkbrottet. Det var rationell avfallshantering, cementindustrins ”sopor” blev till värdefull industrimark.

När nu den skadade vågbrytaren skulle förstärkas – vad var naturligare än att samtidigt fortsätta utfyllnaden ut i Öresund.

Ön hade bildats!

Av vågbrytaren blev snart en ö, förenad med fastlandet med en svängbro. Ön hade bildats!