Limhamn första gången i historien

Bylov_20220104För exakt 500 år sedan, närmare bestämt den 6 januari 1522, nämndes Limhamn för första gången i ett historiskt dokument.

“på Hellig Tre Konge Dag, utfärdade kung Kristian II, nyligen hemkommen från Stockholms blodbad, en ny Bylov, (stadslag )där han till skydd för köpstädernas rättigheter förbjöd ett antal olovliga hamnar, bl.a. Limhamn. Detta är den första gången som “Limhamn” nämns i den historiska dokumentationen.

Ett exemplar av Byloven förvaras i Malmö Stadsarkiv. Bild ur “Kalksten. Händelser och personer kring kalkstenen i Limhamn under 500 år”.

Ingvar Wickström