Malmös sista spårvagn

Linnégatan Spårvagn

 

Spåvagn nr 4 på Linnégatan från Strandgatan vid spårvägslinjens vändplats. Till höger ligger Restaurang Stranden. Den sista spårvägslinjen i Malmö, linje 4, gick ut till Limhamn. Den lades ner den 27 april 1973.

Spårvägen i Malmö öppnades de 28 augusti 1887 med hästspårvägslinjen, linje 3. Linje 4 började rulla de 4 augusti 1907 på sträckan Davidshallsbron-Regementsgatan-Fridhem.

Bildnummer: 369  Fotograf: Eric Jeppsson (1896-1972), Limhamn