Inte tråkigt en sekund! Underbar!

 

… Wickströms bok är underbar på alla sätt.

Tror inte det finns minsta lilla detalj att haka upp sig på.

Man har, som sagt, inte tråkigt en enda sekund när man läser.

Eva Dalin

 

… en helt underbar bok. Det måste vara den mest ambitiösa, forskningsmässigt korrekta bok som Kira gett ut. Jag njuter…

Lars-Göran Lundgren

 

 

Kalksten WickströmNu är den ute. Ingemar Wickströms bok om kalken på Limhamn, om brytningen och om människorna som levde där.

40 år har det tagit för den nu 80-årige Ingemar Wickströmatt skriva boken. Men så har det också blivit ett praktverk.

– Det finns flera som skrivit om samma ämne, belyst från olika vinklar, berättade Elisabeth Ivansson, som välkomnade gästerna till boksläppet på Soldattorpet.

– Men nu har vi fått en bok som greppar helheten. Och det är viktigt för historien.

Boken är på 300 sidor med bilder och illustrationer.

Inte en sekund är tråkig, berättar Eva Dalin.
300 sidor, men inte en tråkig sekund, konstaterar Eva Dalin. Här med förlagschefen Jeanette Rosengren.

Eva Dalin, som varit länken mellan Museiföreningen och författaren, betonar att det är en mäktig bok.

–        300 sidor, men man har inte tråkigt en sekund! När jag läst den förstod jag hur Limhamn hänger ihop. Varför vissa gator ligger där de ligger, varför Torget ligger där det ligger. Och hur Torpet hamnat där det har hamnat. Varför det över huvud taget finns här idag.

Nu gläder vi oss åt att Ingemar Wickströms efterlängtade bok Kalksten. Händelser och personer kring kalkstenen i Limhamn under 500 år nu är ute på marknaden.

Boken kommer att finnas till försäljning på Soldattorpet när det har öppnat.

Vill du köpa boken, så finns den på Limhamns bokhandel.

Kompensation

Som kompensation till våra medlemmar som kanske inte erhållit förväntat utbyte för sin årsavgift, erbjuder Museiföreningen att köpa boken för 300 kr. Observera att denna rabatt endast gäller medlemmar i Limhamns Museiförening.


Om boken:

År 1522 nämns Limhamn för första gången i den historiska dokumentationen. Namnet betyder Kalkhamn och kalkstenen har varit betingelsen för samhällets uppkomst och för dess utveckling under närmare 500 år. I boken berättas om händelser och personer i denna utveckling. Om brytning och utskeppning av kalksten, bränning av kalk och från 1889 även tillverkning av cement i den då byggda cementfabriken som med tiden blev Nordens största. Så småningom kom all kalkstensbaserad verksamhet i Limhamnsområdet att samlas i Skånska Cement AB, som sedan drev verksamheterna vidare tills de i samband med strukturrationaliseringar under de sista decennierna på 1900-talet, avvecklades.

Om författaren:
Ingemar Wickström, fil.kand. 1959 med historia som huvudämne och jur.kand. 1963, var efter tjänstgöring i domstolsväsendet under 30 år anställd i Skånska Cement AB (med senare firmabeteckningar Euroc och Scancem), från 1967 som företagsjurist och från 1982 som vice verkställande direktör. Han har tidigare publicerat ett dussintal artiklar i lokal-, person- och företagshistoriska ämnen.