Nytt föredrag på Församlingshuset

Föredrag av Anders Reisnert

Församlingshuset den 21 mars kl 19

 

Anders Reisnert
Anders Reisnert

Förre stadsantikvarien Anders Reisnert talar om dramatiken år 1915, när köpingen Limhamn blev en del av Malmö stad. Dramatiken var stor när Malmö och Limhamn skulle gå samman.

Vilka var förutsättningarna för att sammanslagningen skulle lyckas? Vilka var invändningarna?

En del av föredraget kommer också att behandla Limhamns och Malmös inställning till inkorporeringar generellt.

Anders Reisnert är före detta Stadsantikvarie i Malmö och har arbetat med kulturmiljöfrågor i Malmöområdet i en eller annan form sedan slutet på 1970-talet. Han är numera pensionär med eget företag inom kulturmiljösektorn.