|

Ön på Limhamn ”En rationell avfallshantering”

 

Nästa utställning på Soldattorpet i Limhamn kommer att heta ”Ön på Limhamn, ön som inte är en ö”.

        Det är egentligen en tio år gammaI idé, berättar Göran Olsson, en av tre som färdigställt utställningen.

Billy Fransson och Kjell Larsson har ansvarat för bilderna och Göran Olsson för texterna.

Under sex månader har de jobbat med den. De sista månaderna dagligen mellan klockan 10 och 15. Man har plöjt alla möjliga publikationer, böcker och artiklar, dykt ner i arkiv, både i Malmö och Lund, letat bilder, tiggt och bett.

Billy Fransson och Kjell Larsson har ansvarat för bilderna och Göran Olsson för texterna.

Problemet med att gräva fram så mycket material blev ju att man måste begränsa sig. Vad skulle man ta med?

        Ingen har tidigare gjort en sådan sammanfattande studie som vi gjort. Det handlar om Öns tillkomst fram till dagens datum. Vi tycker att vi har fått med mycket, men vi ser fram emot att folk kommer och berättar mer för oss.

Bilderna

– Vad gäller bilderna, så har ju Museiföreningen ett omfattande arkiv att plocka ifrån. Till exempel den stora skatt av bilder som Edward Rosengren och Eric Jeppsson bidragit med. 

– Men det finns också flera nytagna bilder på utställningen. Vi har fått många som är skänkta av fotografer som nu är aktiva, Sven Stridsberg och Crister Andréasson m fl privatpersoner och olika företag. Utan deras generösa bidrag hade utställningen inte blivit av, menar Kjell Larsson som är ansvarig för Museets bildarkiv.

Drönare

– Och så har Tobias Olsson skickat upp en drönare och fotograferat Ön från luften. De bilderna kan man titta på i ”Teknikrummet” på Soldattorpet, tillägger Göran Olsson.

Sundholmen

Det började egentligen med den våldsamma stormen år 1902, som ödelade stora delar av västra kuststräckan. I Limhamn återuppbyggdes stranden och banvallen till stora delar med de slaggprodukterna som blev resultatet av cementframställningen. År 1905 blev det bestämt att en ö skulle byggas. Den fick från början fick namnet. Sundholmen.

– Man kan säga att Ön blev till ”En rationell avfallshantering” menar Göran.

Med Övägens tillkomst är det ju faktiskt inte en ö.

Ön år 2012. Bilden är tagen från toppen av en silo av Kjell Larsson.
Ön år 2012. Bilden är tagen från toppen av en silo av Kjell Larsson.

100 år

Det är historien om denna ”Ö” som berättas på Torpet. Ön från början av 1900-talet fram till våra dagar. Från början fanns bara två byggnader. I dag bor det 2000 människor där. 1916–1921 fanns ett skeppsvarvoch 1925–1935 flygplansproduktiontill exempel. Under en period fanns det ett 40-tal industrier på södra delen.

 

Göran Olsson visar utställningen den 28 april kl 13.30 och 15
Göran Olsson visar utställningen den 28 april kl 13.30 och 15

De hundra åren har en spännande historia. Den innehåller bland annat uppgifter om de olika industrierna och en och annan berättelse som handlar om politiskt spel på hög nivå.

Vi rekommenderar att följa med på någon av de rundvandringar som kommer att ordnas under utställningstiden.

 Utställningen öppnar den 27 april kl 13 och håller öppet till den 29 september. Lördag och söndag kl 13-16.

Invigningstalare: Kerstin Tyrstrup

Inträde: 20 kr. Medlemmar gratis.

 Bilden på första sidan är troligen från 1920-talet. Fotograf okänd.

Limhamns Museiförenings bildarkiv.