|

Styrelsen utökades

Att styrelsen utökades med en person var den största händelsen under Museiföreningens, i år, välbesökta årsmöte. Det gick med andra ord lugnt och stilla till väga,  som vanligt säkert lett av mötets ordförande Lars Hedåker.

 

Jytte Olsson
Jytte Olsson

Den nya medlemmen heter Jytte Olsson och är grafisk formgivare och jobbar också med På Limhamn.

        Det är arbetet med På Limhamn som ökat mitt intresse för Limhamn. Jag vandrar ibland nere i hamnen och ser vilken fantastisk miljö här finns och hur viktigt det är att vi får behålla den.

Wilhelm Arne

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Roland Öhrstrand om ”Dödsryttaren” Wilhelm Arne. Vi kan inte hålla det för uteslutet att detta var skälet till de många deltagarna. Tack för det, Roland.

 
På bilden på öppningssidan tackar ordförande Elisabeth Ivansson Lars Hedåker för han lett årsmötet.

 

 

Styrelsen år 2019

Ordf Elisabeth Ivansson

Vice ordf Mona Bornecrantz

Sekr Rolf Hansson

Kassör Sannie Jensen

Info Eva Bernstrup

Kerstin Hahne 

Siv Högdahl

Billy Fransson

Arne Sjöstedt

Roland Öhrstrand

Anita Tengvall

Lars-Göran Lundgren

 

Suppleanter:

 Marianna Törnqvist Rasmusson

Kerstin Bjurnemark

Jytte Olsson