Välkomna till årsmöte!

Årsmöte

 

Medlemmarna i Limhamns Museiförening kallas till årsmöte

Söndagen den 15 augusti kl 14 på Limhamns Folkets Hus Linnégatan 61

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet

 

Motioner lämnas till styrelsen eller skickas till

Limhamns Museiförening

Linnégatan 61

216 14 Limhamn

Eller till e-post: info@limhamnsmuseum.se

De ska vara föreningen till handa senast den 13 augusti

VÄLKOMNA