|

Visning av Museiföreningens och MKB:s utställning

Elisabeth Ivansson berättade om Limhamns utveckling under onsdagen.
Elisabeth Ivansson berättade om Limhamns utveckling under onsdagen.

Det blev två visningar av Museiföreningens och MKB:s gemensamma utställning nere i Limhamns Sjöstad på onsdagen.

En utställning som egentligen är tre. En som visar äldre bilder från de senaste 1oo åren i Limhamn och utvecklingen under de åren, en som visar MKB:s 70 år på Limhamn. Stadsdelen  Limhamn är den näst äldsta delen i Malmö där MKB engagerade sig i. (Den äldsta är Augustenborg). Den tredje delen av utställningen är ett bildband som Kjell Larsson och Billy Fransson sammanställt. Sen finns det även fjärde del som är en modell över Limhamns läge.

Allt sammantaget ger det en tydlig och upplysande bild av den utveckling från fiskeläge och industriort till dagens moderna samhälle,  som Limhamn genomgått. Inte minst de senaste fem åren då,  då alla nya husen poppat upp. Den som varit borta från Limhamn i 10 år och återkommit, skulle få svårt att hitta till exempel från början av Övägen till den västligaste delen av Geigersgatan.. Men samma person skulle lugnt och tryggt kunna försjunka i bilderna på utställningen.

Utställningen pågår månaden ut.

VÄLKOMNA