Lämna bilder för skanning

Rädda bilden!

En viktig dokumentation för framtiden

 

Du är välkommen att delta med komplettering i detta värdefulla arbete av ett digitaliserat arkiv. Låt Limhamns Museiförening ta del av dina bilder från Limhamn!

Du kan lämna både gamla och nya bilder, pappersbilder, diabilder och t o m glasplåtar.

Vi skannar bilderna och du får tillbaka originalen.

Vi är även intresserade av filmer som visar Limhamn förr och nu.

Skicka e-post till info@limhamnsmuseum.se

Dina bilder är viktiga historiska dokument som på detta sätt bevaras till eftervärlden och som många andra får tillfälle att ta del av genom Museiföreningens Bildarkiv på webbsidan.