Limhamns Museum

Välkommen till Limhamns Museiförening!


Kalendariet

Tor-Erik har avlidit

Tor-Erik har avlidit

Tor-Erik Jönsson har avlidit. Tor-Erik somnade in den 1 december efter ett långt och innehållsrikt liv. Han blev 91 år. Tor-Erik var under många år aktiv styrelseledamot i Limhamns Museiförening och det var också där jag lärde känna honom när jag kom in i styrelsen. Tor-Erik var alltid lugn och trygg, snackade inte så mycket…