Limhamns Museum

 

Välkommen till Limhamns Museiförening och Soldattorpet Limhamns Museum!


 

Sommarfest  på Limhamn 6-15 juli 1923.

Sommarfest på Limhamn 6-15 juli 1923.

Hantverksföreningen arrangerade under  åren 1923 till 1926 årliga sommarfester på  Limhamn. Om festen som hölls 1923 skrev signaturen -ter i Sydsvenska Dagbladet den 6 juli 1923: ”Den livskraftiga lilla sammanslutningen av hantverksmän i denna vår sommardagar så idylliska stadsdel har nämligen till dagarna den 6 – 15 juli förlagt en sommarfest som torde bli något enastående.

Sethahuset

Bildarkivet

Sök i över 7500 bilder  via menyraden överst på sidan.

Limhamniana

Sök i vårt artikelregister via menyraden överst på sidan.