Böcker

 Du kan köpa böcker på Soldattorpet vid ordinarie öppettid.

Du kan också beställa böcker via e-post info@limhamnsmuseum.se och hämta på Soldattorpet eller få hem dem via post. Porto tillkommer om vi ska skicka beställningen.

Limhamniana – Limhamns Museiförenings årsbok

Årsboken har utkommit sedan 1959. Förteckning över artiklar finns på denna hemsida under fliken Limhamniana.

Limhamniana 1959 – 2020 20 kr. (Vissa årgångar är slutsålda)

Limhamniana 2021 – 2022 50 kr.

Limhamniana 2023 100 kr.

 

Cement i 100 år – En krönika om Skånska Cementaktiebolaget – AB Cementa.
Utgiven med anledning av bolagets 100-årsjubileum 1971.

Författare: Alf Åberg. (1972). 300 sidor. Pris: 50 kr.

Det hände på Limhamn … och Rosengren var där

Limhamns Museiförening förfogar över en förnämlig samling fotografier tagna av ingenjör Edward Rosengren (1887 – 1957). Boken innehåller ett urval av fotografierna med beskrivande texter.

Utgiven av Limhamns Museiförening. (2012). 144 sidor. Pris: 130 kr.

 

Farmors dagbok – Limhamn 1893 – 1919.

Makarna Olsson, han daglönare vid kalkbrottet, hon tidvis prångare, båda frälsningssoldater, skrev dagbok om vad som var viktigt för dem och om livet på Limhamn.

Författare: Anders och Johanna Olsson, Red:  Ella Liliengren och Eva Dalin (1997). 170 sidor. Pris: 50 kr.

 

Kalksten. Händelser och personer kring kalkstenen i Limhamn under 500 år

En berättelse om kalkstens-, kalk- och cementindustrin i Limhamn och dess betydelse för samhällets uppkomst och framåtskridande med betoning också på dess personhistorik.

Författare:  Ingemar Wikström. (2020). 300 sidor. Pris: 350 kr.

 

Limhamn från stenålder till nutid.

Den samlade skildringen av Limhamns framväxt.

Utgiven av Stiftelsen Gerhard Larssons Minne. Huvudförfattare Eva Dalin och Ella Liliengren. 2: a uppl (2015). 346 sidor. Pris: 225 kr.

 

Limhamn svart på vitt

I bild och text skildras   Limhamns stora förändringar sedan mitten av förra seklet.

Författare: Christer Andréason (text och foton). (2024). 110 sidor. Pris: 200 kr

 

 

 

 

 

Miko: en älskad clown.

Malmös egen clown som sitter staty i Folkets Park och till vars minne årets Glädjespridare i Malmö delas ut.

Författare: Birgitta Engfeldt. (2011). 144 sidor. Pris: 50 kr.

 

 

Nybyggare i Malmö. Krageholmsgatans framväxt 1930–1940.

Om en Malmögatas historia.

Författare: Elisabeth Ivansson. (2020). 178 sidor. Pris: 200 kr.

 

 

När färjorna gick

Berättelsen om Limhamn-Dragörförbindelsen.

Författare: Christer Andréason (text och foton). (2021). 150 sidor. Pris: 200 kr.