Identifiera bilden

Hjälp oss att identifiera bilderna!

 

Det är inte alltid vi har uppgifter om personer eller annat som finns på de registrerade bilderna. Då känns bildtexterna ofullbordade. Om du känner igen någon eller något så är vi tacksamma om du kontaktar oss.

 

Bild nr:                

Föreställer:                

Uppgiftslämnare – Namn                                  Epostadress:                                  Telefon:

Skicka ett mail till info@limhamnsmuseum.se