Rädda bilden!

En viktig dokumentation för framtiden

 

Bildens uppgiftslämnare, Eva Hansson, berättar: Min mormor Ingrid Hansson var gift med fiskaren Emanuel Hansson. Hon brukade kallas fru Emanuelsson. Kortet är taget vid sekelskiftet utanför deras hus Tycho Brahegatan 18. Det finns säkert ingen som skulle känna igen huset nu.  Bilden från år 1900.

Bildens uppgiftslämnare, Eva Hansson, berättar: Min mormor Ingrid Hansson var gift med fiskaren Emanuel Hansson. Hon brukade kallas fru Emanuelsson. Kortet är taget vid sekelskiftet utanför deras hus Tycho Brahegatan 18. Det finns säkert ingen som skulle känna igen huset nu.
Bilden från år 1900.

Du är välkommen att delta med komplettering i detta värdefulla arbete av ett digitaliserat arkiv. Låt Limhamns Museiförening ta del av dina bilder från Limhamn!

Du väljer själv om du t ex endast önskar överlåta visningsrätten till Limhamns Museum eller om du tillåter att kopior av bilder säljs vidare. (Jämför gällande lagar och regelverk om upphovsrätt).

Du kan lämna både gamla och nya bilder, pappersbilder, diabilder och t o m glasplåtar.

Vi skannar bilderna och du får tillbaka originalen.

Vi är även intresserade av filmer som visar Limhamn förr och nu.

Ring 040-15 78 09 eller Skicka e-post till info@limhamnsmuseum.se

Dina bilder är viktiga historiska dokument som på detta sätt bevaras till eftervärlden och som många andra får tillfälle att ta del av genom Museiföreningens Bildarkiv på webbsidan.