Om Limhamns Museiförening

 

TorpetVårDet lilla torpet från tidigt 1800-tal arrangerar utställningar och har ett informationsrum med möjlighet att söka i föreningens digitala bildarkiv. Soldattorpet, som var bebott fram t o m 1956, är en av Limhamns klenoder.

Varje år arrangeras Midsommarfest, musikkvällar, Sillens dag och Jul på Torpet i den lummiga trädgården.

ansiktsmålareHöst och vår arrangeras också föreläsningskvällar i Bergaskolans aula samt studiebesök och utflykter.

 

Sedan 1959 ger Limhamns Museiförening ut årsboken Limhamniana till alla medlemmar. Årsboken tar upp stadsdelens rika kulturliv, speglar traktens personligheter och händelser. Medlemmar har gratis tillträde till föreläsningar och utställningar.

Föreningen kommer gärna och håller föredrag i t ex bostadsrättsföreningar och visar bilder om Limhamns historia efter anmälan om intresse och bokning.

Limhamns Museiförening är en aktiv förening som slår vakt om traditioner men också genomför ständiga förändringar i verksamheten i takt med tiden. Ett exempel är det digitala bildarkiv som är under ständig tillväxt av både gamla och nytagna bilder. Föreningens webbsida, www.limhamnsmuseum.se , är också under ständig uppdatering.

Verksamheten erhåller stöd från Malmö kulturnämnd.