Styrelsen

Styrgrupp Anita TengvallEva Bernstrup

Gunhild Engzell

Sannie Jensen

 
Sekreterare Elisabeth Ivansson/Gunhild Engzell
Kassör Sannie Jensen
Webbred och information Eva Bernstrup
Övriga ledamöter
Billy Fransson
Arne Sjöstedt
Rolf Hansson
Kerstin Hahne
 Siv HögdahlElisabeth Ivansson
Styrelsesuppleanter 
 Jörgen Hammenskog
 Marianna Törnqvist-RasmussonLars Göran Lundgren
Adjungerade Eva Dalin
Kjell LarssonTor-Erik Jönsson
Hedersmedlemmar Eva Dalin
Stig Nilsson
Kjell Larsson
Tor-Erik JönssonBodil Holmström
Revisorer Göran Holmberg
Alf Green
Revisorsuppleant
Eva Forslund
Valberedning Mona Bornekrantz
Kjell Larsson
Christer Westesson
Värdar/värdinna Åsa Friberg
Barbro Forsmark Stjerna
Jörgen Hammenskog