Styrelsen

Styrgrupp   Anita Tengvall, Roland Öhrstrand, Sannie Jensen                                                                             
Sekreterare   Rolf Hansson
Kassör   Sannie Jensen
Webbred och information   Eva Bernstrup
Övriga ledamöter  Billy Fransson,  Arne Sjöstedt, Siv Högdahl, Kerstin Hahne, Kerstin Bjurnemark,Elisabeth  Ivansson, Lars-Göran Lundgren
Styrelsesuppleanter   Robert Wahlström, Gun Lindström
Adjungerade  Eva Dalin, Kjell Larsson, Tor-Erik Jönsson
Hedersmedlemmar   Eva Dalin, Billy Fransson, Kjell Larsson Sven-Olof Gunnarsson, Bodil Holmström, Tor-Erik JönssonRevisorer  Alf Forslund Green,

 

Göran Holmberg

Revisorsuppleant  

Eva Forslund

 

Valberedning   Karin Kihlgren, Helene Johansson, Christer Westesson

 

Värdar/värdinna  Jörgen Hammenskog, Elisabeth Olsson, Mona Bornecrantz och Siv Högdahl