Styrelsen

Ordförande Elisabeth Ivansson
 Vice ordförande  Mona Bornecrantz
Sekreterare Rolf Hansson
Kassör Sannie Jensen
Webbred och information Eva Bernstrup
Övriga ledamöter  Billy Fransson
 Arne Sjöstedt
 Siv Högdahl
 Kerstin Hahne
 Anita Tengvall
 Lars-Göran Lundgren
Styrelsesuppleanter   Roland Öhrstrand
Kerstin Bjurnemark
Marianna Törnqvist-Rasmusson
Adjungerade Eva Dalin
Kjell Larsson
Tor-Erik Jönsson
Hedersmedlemmar Eva Dalin
Kjell Larsson
Tor-Erik Jönsson
Sven-Olof GunnarssonBilly Fransson
Bodil Holmström
Revisorer Alf Forslund Green
Göran Holmberg
Revisorsuppleant  Eva Forslund
Valberedning Karin Kihlgren
Helene Johansson
Christer Westesson
Värdar/värdinna Åsa Friberg
Barbro Forsmark Stjerna
Jörgen Hammenskog