Museet håller stängt

Efter den uppskattade utställningen av vävteknik i gammal och ny skrud håller Limhamns Museum stängt några månader framöver.

Museiföreningen har mottagit många gåvor från engagerade medlemmar – kartor, tavlor, bilder, dokument från släktforskning och många föremål som knyter an till Limhamns historia. Dessa samlingar behöver en noggrann genomgång och så småningom ska de bli grunden för nya utställningar för allmänheten.