Nyårshälsning från Limhamn

Bild 856. Vinterbild från Järnvägsgatan i snö.

Brahges speceriaffär Järnvägsgatan 20. 1923 inköptes huset på Järnvägsgatan 18 av Maren Jersild (författare P.C.Jersilds farmor) . Där öppnades porslinsaffär, Brahges glas, porslin, kaffe och specerier. 1933 byggdes båda husen om och affärlokalerna moderniserades. I fastigheten till höger på bilden, i hörnhuset mot Sveagatan Ewy Perssons, Bjärshögs Mjölk och Bröd.

Text och bild från Limhamnsmuseums bildarkiv.