Östen Warnerbring – Östen med rösten

I det sista föredraget för hösten får vi lyssna på ett kåseri i ord, toner och bilder av Christer Borg om sångaren, musikanten och underhållaren Östen Warnerbring, som avled 2006, 71 år gammal.

christeröstenÖsten fick sitt genombrott i mitten av 60-talet, när många av hans skivor hamnade på Svensktoppens första plats och när han flera somrar i rad var den mest bokade artisten i folkparkerna. Han etablerade sig också som en av våra främsta krogshowartister. Senare under sin långa och framgångsrika karriär tog Östen Warnerbring avstånd från schlagerbranschen och gjorde sig i stället känd som en framstående vistolkare av bland andra Hjalmar Gullberg och Fritiof Nilsson Piraten.

Christer Borg arbetade i 35 år som nöjesjournalist på Kvällsposten i Malmö och följde Östen under nästan hela hans karriär. I höst kommer hans bok om artisten och underhållaren.