Två vandringar på kyrkogården

–         Vad jag berättar ska ju vara en liten överraskning. Inget jag vill avslöja i förväg. Men det handlar bl a om kända och okända personer, om intressanta gravplatser, om kyrkan och mycket lokalhistoria. En stilla vandring där vi betraktar intressanta gravplatser och lyssnar på berättelser om personer som har sina vilorum här.

Deltagandet är begränsat till 15 personer/vandring, då det är begränsat med utrymme i gångarna. Vandringen beräknas ta ca 1,5 timmar

Onsdag den 19 september (full) och måndag 24 september kl 18.

Anmälan till Lars Göran Lundgren via tel 0731 40 88 92 el mail larsgoranlundgren2014@gmail.com.  Glöm inte namn och medlemsnummer, om ni mailar.

Endast medlemmar får delta och det är gratis.