Nu är den ”hemliga” boken ute

Jeanette Rosengren och Elisabeth Ivansson samtalar om den nyutsläppta boken Nybyggare i Malmö. Krageholmsgatans framväxt.
Jeanette Rosengren och Elisabeth Ivansson samtalar om den nyutsläppta boken
Nybyggare i Malmö, Krageholmsgatans framväxt 1930-1940.

För ett par år sedan drog dåvarande styrelseordförande i Limhamns Museiförening, Elisabeth Ivansson, igång ett arbete som resulterade i en utställning på Soldattorpet. Temat var Krageholmsgatan på Rosenvång.  En ganska vanlig gata, 527 m lång, 15 m bred med 41 hus. Både gatan och husen kom till på 30-talet. Nu har historien om gatan också blivit till en bok.

–        Utgångspunkten varför jag skrev den här boken var en önskan att beskriva både den lokala miljön, mikrohistorien, livet på gatan, och sätta in den i ett större sammanhang, Malmös och Sveriges historia från 30-talet och framåt, skriver Elisabeth.

Vi får läsa om när folkhemstanken tar form, hur befolkningen i Malmö mer än fördubblas, från 60 000 till 130 000 invånare, hur bostadsbristen blir till ett problem och hur behovet av nya bostäder växte fram.

Väckte min lust

–        Det började egentligen en dag då, Stig Mortensson, som vuxit upp på gatan, kom till ett grannsamverkansmöte och började berätta. Han visste mycket om gatans utveckling under 40-talet och han väckte min lust att ta reda på mera.

–        Det måste finnas fler ”Stigar” som kan berätta, tänkte jag och det fanns det.

Det kändes som en utmaning att se vad jag kunde få reda på om en av Malmös mera anonyma gator och att begränsa sig till en 500 m lång gata.

Höll rätt tyst

–        Men jag höll rätt tyst om att jag skrev boken. Inte ens min tvillingbror fick reda på det förrän i går.

Jag var ju lite osäker. Skulle jag klara av det?

Nu tackade Elisabeth alla som hjälpt till, så att boken i dag ligger färdigtryckt. Ett särskilt tack till Jeanette Rosengren på Kira förlag, som blev redaktör för boken. Och till Sara Andersson som gjort layouten.

–        Inte visse jag att det var så mycket jobb för att layouta en bok.

Rikt illustrerad

Boken är rikt illustrerad med både planritningar, husritningar och bilder från familjealbum och människor i miljöer.

 

 

Boken finns till försäljning på Soldattorpet på våra vanliga

öppettider lördagar och söndagar mellan klockan 13 och 16.

Eller gå in på Hemsidan och gå in under rubriken ”Böcker”.