Elinelund – det nya bostadsområdet

I vårt bildarkiv finns för närvarande över 6 900 bilder. Att det nu finns så många är resultatet av hela fotogruppens insats, menar Kjell Larsson, som är ytterst ansvarig för föreningens bilder. Gruppen har utfört ett digert arbete med att skanna, lägga in och skriva bildtext till de bilder som har lämnats in under det senaste halvåret.

Vi tar gärna emot fler bilder.
Vi fotograferar också Limhamn idag. Snart blir det också historia

Elinelunds gård

När det gäller nya bilder, så kan det vara värt att nämna att det tillkommit ett 25-tal bilder från Elinelunds gård, en gård som ligger i kanten av Kalkbrottet och länge fanns i Cementas ägo. Bolaget arrenderade ut den stora egendomen. Bilderna som är från 1940 -1990-talet då Carl Engström AB i Eslöv och sedan C H Wehtje var brukare av marken. En stor del av jordbruksmarken ärnu föremål för exploatering.

Nytt bostadsområde

Området utvecklas till ett bostadsområde med skolor, förskolor, affärer och verksamheter. Mangårdsbyggnaden på fotot är på Elinelunds gård. Bengt Ahldin som tagit bilden, var driftledare där på 1970-talet. Byggnaden finns inte längre kvar. Den revs i mitten av 1990-talet. Fastigheterna Elinelund och Limhamnsgården, Annetorps gård och Svenstorps gård, alla inom Malmö stad, ägdes på sin tid av Cementa AB.