Lär om det friska åldrandet

Kan vi se fram emot att åldras?

Susanne Iwarsson.
Susanne Iwarsson.

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, läran om det friska åldrandet, berättar om dagens äldreforskning, som tidigare mest handlat om vård och omsorg. Numera handlar den också om äldres vardag, aktiviteter, arbetsliv och delaktighet i samhället.

Församlingshuset vid Limhamns torg kl 14. (Obs tiden!)

Inträde 80 kr. Medlemmar gratis