Limhamn svart på vitt

Limhamn har genomgått stora förändringar sedan mitten av förra seklet och fram till dags dato. I den här boken har jag  försökt att i bild och text  skildra något av det skeendet, skriver Christer.

Välkommen till Torpet! Där är öppet lördag och söndag kl 13 -16.