Sommarutflykt? – Nej, årsmöte

Så blev det äntligen av. Några månader försenat fick vi ihop både tid och plats till vårt årsmöte. Den 16 juli samlades drygt 20 personer under den svalkande lönnen på Soldattorpet för att beta av punkterna på årsmötet.

Mötet leddes i år av Bengt Forsberg, en rutinerad och effektiv mötesordförande. De vanliga årsmötespunkterna var snart klubbade.

Avgående Mona Bornecrantz, Elisabeth Ivansson och Marianna Thörnqvist  avtackas för sitt arbete i Museiföreningen.
Avgående Mona Bornecrantz, Elisabeth Ivansson och Marianna Thörnqvist avtackas för sitt arbete i Museiföreningen.

Vår fleråriga ordförande, Elisabeth Ivansson, avgick och har ersatts av en styrelsegrupp bestående av Anita Tengvall, Sannie Jensen och Roland Öhrstrand.

Tre ledamöter Mona Bornecrantz, Marianna Thörnqvist och Jytte Olsson ersattes av Robert Wahlström och Gun Lindström. Att antalet avgående och tillkommande inte stämmer, beror på att mötet bestämt att antalet styreleseledamöter nu består av 12 personer + 2 suppleanter.

En motion hade inkommit. Den behandlade årsboken Limhamnianas format. Frågan hänsköts till styrelsen som tar upp och reder ut förutsättningarna och därefter lämnar svar till motionären.

När jag tog över ordförandeklubban tänkte jag att jag ska göra lumpen här en tid. Sen får nästa vid. Den tiden har nu kommit och hela Limhamns Museiförening tackar Elisabeth för hennes tid på hinderbanan och terränglopp med full packning.
– När jag tog över ordförandeklubban tänkte jag att jag ska göra lumpen här en tid. Sen får nästa ta vid. Den tiden har nu kommit och hela Limhamns Museiförening tackar Elisabeth för hennes kamp på hinderbanan och terrängloppen med full packning.
Nya styrgruppen med Sannie Jensen, Anita Tengvall och Roland Öhrstrand.
Nya styrgruppen med Sannie Jensen, Anita Tengvall och Roland Öhrstrand.