Limhamniania Test

Limh

Årsboken Limhamniana delas sedan 1959 ut till medlemmarna och ingår som en del av medlemskapet i Limhamns Museiförening. Här finns artiklar om Limhamns historia och nutid, förändringar i stadsbilden, det kulturella livet på Limhamn, intervjuer med personligheter, kåseri, föreningens årsberättelse i ord och bild och mycket annat.

Nedan kan du söka bland artiklar som varit införda i Limhamniana från 1959 och framåt. Uppdateringar kommer efter hand som årsböckerna görs tillgängliga digitalt. För närvarande kan du söka t o m årgång 2022.


Observera att du behöver Adobe Reader för att läsa artiklarna. Om du vill få en översikt över alla artiklar som publicerats i Limhamniana, vilka författarna är eller innehållet i respektive årgång, kan du söka i dessa register.

Limhamniana artikelregister 1959–2022
Limhamniana författarregister 1959–2022
Limhamniana årgångsregister 1959–2022

Sök i Limhamniana!
Ange ett eller flera sökord. Klicka på respektive resultat så sparas den på din dator/telefon för läsning med en PDF-läsare.
Notera att jokertecknet (*) stöds. Ordet Tabor ger ca femton träffar, men Tabor (*) ger mer än dubbelt så många.