Bostads- och inspirationsmässa Museiföreningen är med

För andra året i rad presenterar På Limhamns KUL 3.0 en bomässa där man tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och Malmö stad presenterar pågående och planerade byggprojekt i Limhamn.

EXPOLimhamn2017_468px (002)Man ställer frågor som

Vad passar in och finns ”vad passar inte in?”

Hur skapas dynamiken i staden?

Hur attraherar vi olika åldersgrupper? så att vi inte bygger homogena ålderssamhällen

 

Prärien

 

Museiföreningen vill bland annat ge besökarna möjlighet att se hur marken och miljön såg ut innan de nya husen byggdes.

 

En bild från Museiföreningens arkiv. Den visar Snickerifabriken som 1889-1896 låg på Cementfabrikens område. Den brann 1896 och 1911. Efter branden 1911 flyttades fabriken till utfyllnadsområdet som kallades ”Prärien”. Det är området mellan Soldattorpet och väst och sydväst ut, där som det nya Limhamns Sjöstad byggts.