Ett skepp kommer lastat med …

Vi återvänder till platsen där allting begav sig. I alla falla vad gäller Dragörtrafiken.

Här har hänt mycket under de senaste 20 åren. Färjorna är borta. Parkeringen är borta. Hamnkontorets verksamhet är borta. Och silosarna med järnvägsspåren. Och Öbaren är borta, men den har ersatts av ett finare matställe. Och det är just där vi ska vara på Berättarkvällen, på restaurangen på Dragörkajen 8. Där träffas  vi och berätta minnen från Dragörfärjornas tid.

 

Styrman Billy Fransson
Styrman Billy Fransson

Vi tror att det är många som vill samtala om eller höra andra berätta om denna tid.  Kanske arbetade du på färjorna eller kommer ihåg någon speciell episod från när du åkte, som du vill delge oss andra.

 

Vi har flera sjömän aktiva i föreningen, några har vi bett vara sätt-i-gång-talare. Det är Christer Andréason, som jobbade på Daragörfärjorna men blev fotograf, styrman Billy Fransson, lotsen Göran Olsson, chiefen Arne Sjöstedts, och en annan sjöman, Mona Bornecrantz, kommer att vara samtalsledare.

 

Chiefen Arne Sjöstedt
Chiefen Arne Sjöstedt

 

 

Kjell Larsson i samspråk med sjömannen/fotografen Christer Andréason.
Kjell Larsson i samspråk med sjömannen/fotografen Christer Andréason.

Entré: 100:- och då ingår en smörgås från restaurangen och en öl från Limhamns Bryggeri.

Den 15 mars klockan 19 startar vi, men det är insläpp från kl 18.30

VÄLKOMNA!