Ingen midsommar på Torpet, men…

Ingen midsommar på Soldattorpet 2020.
Vi skulle ha firat midsommar i Soldattorpets trädgård som vanligt för 59:e året i rad och har glatt oss åt att kunna göra detta. I år måste vi ställa in. Vi får bara samlas 50 personer och det är lika många som brukar hjälpa till för att midsommarfirandet på Torpet ska kunna genomföras. Förra året hade vi 2 000 gäster.
Men mycket pågår i Museiföreningens regi ändå. Även om vi inte kan ha några aktiviteter som lockar folk, så pågår mycket i det tysta, såsom :
Torpet är stängt, gå in på
Torpet är stängt, men vill du se utställningen i alla fall,  gå in på www.facebook.com/soldattorpet så kan du se utställningen på film.

*Arbetet med medlemsboken Limhamniana 2020. Lämna gärna in en artikel, som du har liggande hemma eller känner lust att skriva. Skicka den till marcus.celander@lokaltidningen.se

* Nya foton tas. Foton som läggs in i Bildarkivet.

* Våra samlingar och arkiv uppdateras.
* Boken om Ön håller på att skrivas.
* Ingvar Wikströms bok ”Kalksten” kommer ut den 7 juli.
* Utställningen” Klenoder från vinden” har lagts ut som bildspel både på vår hemsida, Youtube och i Malmö mediakanal (Gå in på
https://www.facebook.com/soldattorpet)